Mobbing

İşyerinde mobbingin ne olduğu, yaygın örnekleri ve çalışanlar üzerindeki olumsuz etkileri; mobbing mağdurlarının ceza ve tazminat hakları, şikayet süreçleri, hukuki yardım ve korunma yöntemleri hakkında derinlemesine bilgi edinerek iş hayatındaki bu sorunu nasıl çözeceğiniz hakkında bilgi alabilirsiniz.

Mobbing Suçu ve Cezası Türk Ceza Kanunu’nda “psikolojik taciz” ya da “mobbing” olarak adlandırılan bir suç tipi belirtilmemiştir. Bununla birlikte, psikolojik tacize yol açan eylemler, bazı suçların tanımına uygundur ve bu durum hukuki bir yaptırım uygulanmasına imkan sağlar. Bu durumda, mobbing eylemi ile ilgili olarak aşağıdaki suçlar öne çıkar: 1. İntihara yönlendirme (TCK m. 84),2....

Kamu Personelinin Mobbinge Karşı İzleyebileceği Yollar 1980’lerde iş dünyasında ilk kez gündeme gelen psikolojik taciz (mobbing), sadece özel sektör çalışanları için değil, aynı zamanda kamu çalışanları için de büyük bir sorun oluşturmaktadır. Bu çalışmamızda, kamu çalışanlarının karşılaştığı psikolojik taciz ve bu duruma karşı başvurabilecekleri hukuki çözüm yolları üzerine odaklanıyoruz. Kamu çalışanları, psikolojik tacize maruz kalmaları...

Mobbingin Kadın Çalışanlar Üzerindeki Etkileri Taciz, yalnızca cinsel boyutlarıyla sınırlı değildir; özellikle iş dünyasında psikolojik taciz ciddi bir sorun haline gelmiştir. Psikolojik taciz veya daha genel tabirle mobbing, iş yaşamının varlığı kadar eskidir ve tüm kültürel farklılıkları ve cinsiyetleri etkileyebilen karmaşık bir sorundur. Psikolojik taciz, bir çalışanın haysiyetini inciten, aşağılayıcı ve yıldırıcı bir dizi davranışı...

Mobbingin Çağrı Merkezi Çalışanları Üzerindeki Etkileri Mobbing, modern iş dünyasının neredeyse her alanına sızmış bir durum gibi görünüyor. Bu olgu, her meslek dalında farklı şekillerde ortaya çıkmakla birlikte, her durumda işyerindeki zorbalık olarak tanımlanabilir. Mobbingin sonuçları, çalışanların psikolojik ve duygusal sağlığını ciddi biçimde olumsuz yönde etkileyebiliyor. Mobbing genellikle zorbalık, psikolojik baskı, görmezden gelme, aşağılama, değersizlik...

Mobbing Türleri Nelerdir? İş yerinde psikolojik baskıya maruz kalmak, son yıllarda giderek artan bir sorun haline gelmiştir. Mobbing ya da bezdiri olarak adlandırılan bu tür davranışlar, çalışanların iş performansını düşürerek, çalışma ortamını olumsuz yönde etkilemektedir. Mobbing, farklı türleri ve çeşitli belirtileri ile birlikte ele alınması gereken bir konudur. Mobbing, çalışanların fiziksel, psikolojik veya sosyal açıdan...

Mobbing Yönünden İşverenin Koruma, Gözetme Ve Eşit Davranma Borcu İşyerinde psikolojik taciz olarak da bilinen mobbing, işyerinde çalışanlara, diğer çalışanlar veya işverenler tarafından sistematik biçimde uygulanan, tekrarlanan her türlü kötü muamele, tehdit, şiddet, aşağılama gibi davranışlar olarak ifade edilmiştir. Psikolojik tacizin en bariz örnekleri, kendini göstermeyi engellemek, sözünü kesmek, yüksek sesle azarlamak, sürekli eleştiri, çalışan...

Mobbing (İşyerinde Psikolojik Taciz) Nedir? İşyerinde mobbing (işyerinde psikolojik taciz) psikolojik şiddet, baskı, taciz, kuşatma, rahatsız etme veya sıkıntı verme anlamlarına gelmektedir. İsim babası Heinz Leymann tarafından “bir kişi ya da bir grup tarafından başka bir kişiye yöneltilen tekrar eden mobbing (işyerinde psikolojik taciz) eylemleriyle kişiyi savunmasız ve çaresiz bir duruma getiren sistematik, düşmanca ve...