Bireysel Başvuru

Bireysel başvuru hakkı, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinde kabul edilen haklarının ihlal edildiği durumlarda kullanılabilir. Anayasa Mahkemesi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, insan hakları ihlalleri ile ilgili bireysel başvuruları inceleyerek bu hakların ihlal edilip edilmediği hususunda karar verir. Bu haklar arasında, adil yargılanma hakkı, yaşam hakkı, mülkiyet hakkı, ifade özgürlüğü gibi haklar yer alır.

AYM ve AİHM nezdinde bireysel başvuru yapmadan önce, hakkınızın ihlal edildiğine ve bunun yasal bir dayanağının bulunduğuna emin olmanız gerekir. Bireysel başvuru ile alakalı temel bilgilere, güncel mevzuat değişikliklerine ve emsal AYM ve AİHM kararlarına göz atarak ayrıntılı fikir sahibi olabilirsiniz.

AYM Bireysel Başvuru Formu Nasıl Doldurulur? Anayasa Mahkemesi bireysel başvuru formu İçtüzük ekinde ve Anayasa Mahkemesi internet sitesinde yayımlanmıştır. Bireysel başvurunun başvuran lehine sonuçlanabilmesinin en önemli kriteri bu formun özenli ve dikkatli bir şekilde hazırlanarak mahkemeye sunulmasıdır. Anayasa Mahkemesi’ne başvuru hakkı ihlal edilen kişi tarafından yapılabilir. Başvuru formundaki kişisel bilgiler ile iletişim bilgileri eksiksiz doldurulmalıdır....

Bireysel Başvuruda İç Hukuk Yollarının Tüketilmesi Şartı Anayasa Mahkemesine bireysel başvuru yapılabilmesi için iç hukuk yollarının tüketilmesi şarttır. Hakkı ihlal edilen birey, idari başvurular ve olağan kanun yollarının tüketilmesi ile bir sonuca varılamaması halinde ihlalin giderilebilmesi amacıyla son çare olarak Anayasa Mahkemesine başvurabilecektir. Kamu gücünün neden olduğu ihlallerin giderilebilmesi veya ortadan kaldırılabilmesi için öncelik, idari...

Bireysel Başvuruya Konu Olabilecek Haklar Anayasa Mahkemesi kararları ile anayasada yargı denetimi dışında bırakılan işlemler bireysel başvuru konusu yapılamaz. Bu nedenle parlamento kararları, cumhur başkanının tek başına yaptığı işlemler, Yüksek Seçim Kurumu kararları bireysel başvuru konusu yapılamaz. Anaysa Mahkemesi’ne bireysel başvuruya konu olabilecek haklar, Anayasada güvence altına alınmış olması ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi kapsamında...

Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvuru Anayasa Mahkemesi’ne bireysel başvuru hakkı, 12 Eylül 2010 tarihinde yapılan halk oylamasında kabul edilen 5982 Sayılı Kanun ile tanınmıştır. Anaysa Mahkemesi’ne bireysel başvuru, temel hak ve özgürlükleri kamu gücü tarafından ihlal edilmiş kişilere Anayasa Mahkemesi’ne doğrudan başvuru hakkı veren bir çözüm yoludur. Tüm yasal yolları tüketmesine rağmen temel hak ve özgürlüklerine...

AYM Bireysel Başvuru Süresi Ne Kadardır? Anayasa Mahkemesine bireysel başvuru, Türkiye’de vatandaşların anayasal haklarını korumak için başvurabileceği bir yoldur. Bireysel başvuru, vatandaşların anayasal haklarının ihlal edildiği durumlarda Anayasa Mahkemesi’ne başvurarak haklarını savunmalarını sağlar. Anayasa Mahkemesine bireysel başvuru süresi, son olağan kanun yolunun tüketilmesinden itibaren 30 gündür. Tüm olağan yargısal yollar tüketildikten sonra 30 gün içinde...