Nafaka

Nakafa, boşanma davalarının en önemli konularından biridir. Nafaka, boşanma sonrası yoksulluğa düşen tarafın geçimini sağlamak için ödenen bir tutardır. Ancak, nafaka ödeme yükümlülüğü sadece belirli durumlarda geçerlidir.

Nafaka, eşlerin boşanma sürecinde karşı karşıya kaldığı en önemli ekonomik sonuçlardan biridir ve bu nedenle, doğru bir şekilde ele alınması gerekmektedir.
Siz de nafaka ile alakalı temel bilgilere, güncel mevzuat değişikliklerine ve emsal Yargıtay kararlarına göz atarak ayrıntılı fikir sahibi olabilirsiniz.

Tedbir Nafakası Nedir? Aile içinde bir kişinin maddi sıkıntıya düşmesi durumunda, ona yardım etmek hem ahlaki hem de dini bir sorumluluktur. Ancak bu sorumluluk yalnızca tavsiye niteliği taşır ve yasal bir kurala bağlanmadığı sürece etkisiz kalır. Bu nedenle, aile üyelerinin birbirlerine yardım etme düşüncesi devlet tarafından yasal bir yükümlülük olarak tanımlanmıştır. Tedbir nafakası, kanundan doğan...

Yoksulluk Nafakası Nedir? Evlilik birliğinin boşanma davası ile sona ermesinin bazı sonuçları vardır. Bunlardan biri de yoksulluk nafakasıdır. Yoksulluk nafakasında boşanma halinde daha çok kusurlu olan tarafın yoksulluğa düşecek diğer tarafa mali gücü oranında yardım etmesi öngörülmektedir. Yoksulluk nafakasının ödenmesi için bazı şartlar bulunduğu gibi bazı durumlarda yoksulluk nafakası iptal edilebilir. 4721 Sayılı Türk Medeni...