Mal Paylaşımı

Mal paylaşımı, boşanma davalarının en önemli konularından biridir. Türk Medeni Kanunu’na göre, evlilik birliği süresince edinilen malların eşler arasında taksim edilmesi esasına dayanır. Bu süreçte, eşlerin mal paylaşımı konusunda anlaşamaması durumunda mahkemeye başvurulması gerekmektedir.

Mal paylaşımı davası, evlilik birliği sürecinde edinilen malların taksim edilmesiyle ilgili bir dava türüdür. Bu mallar, evlilik tarihinden itibaren başlayarak boşanma davası tarihine kadar olan süreçte edinilen mallardır. Mal paylaşımı davası, eşlerin boşanma sürecinde karşı karşıya kaldığı en önemli ekonomik sonuçlardan biridir ve bu nedenle, doğru bir şekilde ele alınması gerekmektedir.

Evlilik Sözleşmesi Nedir? Evlilik sözleşmesi, son yıllarda evlenmeye hazırlanan çiftlerin sıklıkla gündeme getirdiği bir konudur. Hukuki anlamda mal rejimi sözleşmesi olarak da bilinen evlilik sözleşmesi, 2002 yılında yapılan düzenlemeyle Türk hukuk sistemindeki yerini almıştır ve yürürlükteki geçerliliğini halen korumaktadır. Bu tür sözleşmeler, eşlerin evlenmeden önce veya evlilik birliği devam ederken Türk Medeni Kanunu’ndaki emredici hükümlere uygun...

Mal Rejimi Nedir? Eşler arasındaki mal rejimleri, 1 ocak 2002 tarihinde yürürlüğe giren 4721 Sayılı Türk Medeni Kanununda 202 ve 281 maddeleri arasında düzenlenmiştir. Mal rejimi kavramı, evlilik birliğinin kurulması esnasında veya evlilik birliğinin devamı sürecince, eşlerin, sahip oldukları mal varlıklarının yönetimine, tasarrufuna ve tasfiyesine ilişkin kurallar bütününü ifade eder. Düzenlemelere göre eşler arasındaki mal...

Mal Paylaşımı Nedir? Nasıl Yapılır? Boşanma sonucu ortak malların nasıl paylaşılacağı velayet kadar sorun arz eden bir konudur. Boşanma sonrası malların paylaştırılmasında, evlilik süresince elde edilen malvarlıklarının kaynağına, evliliğin başlangıç tarihine ve eşlerin arasında mal tasfiyesine ilişkin bir anlaşma olup olmadığına bakılır. Eşler ayrı bir evlilik sözleşmesi düzenlemedikleri halde yasal mal paylaşımı rejimine tabidirler. 1...