Av. Hanifi Bayrı

Hukuki Danışmanlık ve Avukatlık Hizmetleri

HİZMETLERİMİZ

Hukuk bürosu hizmetleri, hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmetleri kapsamında hizmet alanını kapsar. Bu hizmetlerin amacı müvekkillerin hukuki ihtiyaçlarını karşılamak, haklarını korumak ve hukuki problemlerine çözümler sunmaktır. Günümüzde teknolojinin gelişmesi ile birlikte hukuk bürolarının sundukları hizmet alanları genişlemekle birlikte hizmet yöntemleri de çeşitlenmiştir.

Bu kapsamda online hizmetler geçmişe kıyasla oldukça önem kazanmıştır. Online hukuki destek, bireyler ve şirketler için pratik, hızlı ve etkin bir hukuki danışmanlık yöntemidir. Bu hizmetler, avukatlara ve müvekkillere zaman ve mekan sınırlaması olmaksızın iletişim kurma imkanı sağlamaktadır. Müvekkillerimiz tüm hukuki soru ve taleplerini e-posta, whatsapp destek hattı, iletişim formu, online destek paneli gibi araçlarla anında ileterek yanıt alabilmektedir.

Hukuk büromuz, müvekkillerimize geniş bir yelpazede hukuki hizmet sunmaktadır. Bu hizmetler arasında kişisel verilerin korunması, fikri mülkiyet hakları, hayvan hakları, tüketici hakları, insan hakları, e-ticaret uyuşmazlıkları, işçi hakları, bilişim davaları,  malpraktis davaları, tazminat davaları gibi önemli alanlar bulunmaktadır. Özellikle şirketler ve bireyler için önleyici hukuk çalışmaları, gelecekteki olası hukuki sorunların ortadan kaldırılması açısından büyük önem taşımaktadır. Bu bağlamda hukuk büromuz, müvekkillerine gerek sözleşme hazırlama ve inceleme, gerekse şirket kuruluşu ve yapılanması konularında yardımcı olmaktadır.

Kişisel Verilerin Korunması

Kişisel verilerin toplanması, işlenmesi ve muhafazası ile ilgili yaşanan hukuki sorunlara yönelik çözümler.

İnsan Hakları

İnsan hakları ihlallerinin önlenmesi ve oluşan zararların tazminine yönelik profesyonel hukuki çözümler.

Fikri Mülkiyet Hakları

Fikri mülkiyet haklarının korunması ve bu konudaki ihlallerin önlenmesine yönelik profesyonel hukuki çözümler.

Hayvan Hakları

Hayvanların yaşam hakkına saygı gösterilmesi, yaşam koşullarının iyileştirilmesi, kötü muamele ve istismarın önlenmesine yönelik çözümler.

E-ticaret Hukuku

E-ticaret kaynaklı hukuki uyuşmazlıkların önlenmesi ve giderilmesine yönelik hukuki çözümler.

İşçi Hakları

İşverenlerin yasal sorumluluklarını yerine getirmesi ve işçi haklarının ihlal edilmemesine yönelik çözümler.

Tüketici Hakları

Tüketici hakları konusunda meydana gelen uyuşmazlıklara ilişkin profesyonel hukuki çözümler.

Malpraktis Davaları

Malpraktis davalarında müvekkillerin temsili, dava, takip ve şikayet aşamalarının tamamına yönelik hukuki çözümler.

Bilişim Hukuku

Bilişim hukuku kaynaklı hukuki uyuşmazlıkların önlenmesi ve giderilmesine yönelik profesyonel çözümler.

Tazminat Davaları

Tazminat davalarında müvekkillerin temsili, dava, takip ve şikayet aşamalarının tamamına yönelik hukuki çözümler.

Soybağı Davaları

Soybağının tanınması ya da reddi gibi baba ile çocuk arasındaki soybağına dayalı uyuşmazlıklıklara ilişkin davalar.

Tapu İptali ve Tescil Davaları

Tapuda yanlış veya hukuk dışı bir şekilde yapılan kayıtların iptal edilmesi ya da düzeltilmesine yönelik davalar.

Ecrimisil Davaları

Gayrimenkulü haksız işgal eden kişinin gayrimenkul sahibine ödemesi gereken ecrimisil tazminatına ilişkin davalar.

Önalım (Şufa) Davaları

Bir gayrimenkul üzerinde hukuken ön alım hakkı bulunan tarafın başkasına satışı engelleyerek ön alım hakkını kullanmasına ilişkin davalar.

Ortaklığın Giderilmesi Davaları

Gayrimenkul üzerindeki ortaklığın devamı ya da sonlandırılması ile alakalı uyuşmazlıklara ilişkin davalar.

Kira Hukuku

Türk hukuk sisteminde kira sözleşmelerinin düzenlenmesi, yürütülmesi ve sonlandırılması ile ilgili uyuşmazlıklar.

Tahliye Davası

Kira Tespiti Davası

Kira Bedelinin Artırılması Davası

Aile Hukuku

Türk hukuk sisteminde Aile Mahkemesinin yetki ve görev alanına giren aile üyelerinin haklarına ilişkin uyuşmazlıklar.

Boşanma Davası

Nafaka Davası

Mal Paylaşımı Davası

İş Hukuku

Türk hukuk sisteminde İş Mahkemesinin yetki ve görev alanına giren işçi ve işveren haklarına ilişkin uyuşmazlıklar.

İşe İade Davası

Alacak & Tazminat Davası

Hizmet Tespiti Davası

Uzmanlık Alanları