Av. Hanifi Bayrı

Hukuki Danışmanlık ve Avukatlık Hizmetleri

Hakkımızda

Müvekkillerimize gerekli akademik ve mesleki tecrübeye sahip dinamik yapıdaki kadromuz ile etkili avukatlık ve danışmanlık hizmeti sunuyoruz.

İstanbul merkezli hukuk büromuzda kurumsal ve bireysel müvekkillerimize gerekli akademik ve mesleki tecrübeye sahip dinamik yapıdaki kadromuz ile etkili avukatlık ve danışmanlık hizmeti veriyoruz. Sosyal ve mesleki gelişimimizin sürekliliği başarımızın temelini oluşturuyor. Hukuki, ekonomik ve sosyal gelişmelere paralel olarak özel eğitim planlamaları ile ekibimizin gelişiminde etkin rol alıyoruz.

Önleyici hukuk anlayışımız doğrultusunda,  hukuki uyuşmazlık ortaya çıkmadan önce kişisel ya da mesleki faaliyetlere ilişkin sözleşmelerin hazırlanması, müzakeresi ve uygulanması ile hukuki risk analizlerinin yapılması noktasında müvekkillerimize danışmanlık hizmeti veriyoruz.  Bununla birlikte ortaya çıkan hukuki ihtilafların çözümünü noktasında tüm kurum ve kuruluşlarda müvekkillerimize avukatlık hizmeti sunuyoruz.

Düzenleyici kurumların baskısının her geçen gün daha da arttığı ortamda mevzuata uyum çok önemli hale gelmiştir. Hukuk büromuz müvekkillerine önleyici hukuk anlayışı kapsamında her türlü hukuki risk ve sorumluluğun tespiti ile risklerin bertaraf edilmesi noktasında hukuki danışmanlık hizmeti vermektedir.

Hukuk büromuz, konusunda uzman ve ehliyet sahibi danışmanları aracılığı ile 5271 Sayılı CUMK Madde 67 ve 6100 Sayılı HMK Madde 293 kapsamında uzman görüşü ya da diğer adıyla hukuki mütalaa alınması noktasında danışmanlık hizmeti sunmaktadır.

İstanbul merkezli hukuk büromuz, yurtiçi ve yurtdışı kurumsal ve bireysel müvekkillerine karşılaştıkları hukuki uyuşmazlıklarla alakalı müzakerelerin yürütülmesi ile arabuluculuk ve dava aşaması da dahil olmak üzere uyuşmazlığın çözümüne değin tüm aşamalarda avukatlık hizmeti sunmaktadır.

Hukuk büromuz, çocuk ve kadınlar başta olmaz üzere adalete erişimde zorluk yaşayan kişilere kar amacı gütmeksizin, gönüllülüğe dayalı danışmanlık ve avukatlık hizmeti sunmaktadır. Bununla birlikte hukuki bilincin yükselmesi amacıyla bilimsel, akademik ve sosyal çalışmalara destek vermektedir.

Uzmanlık Alanlarımız

Hukukun bir çok alanında avukatlık ve danışmanlık hizmeti sunmaktayız. Başlıca uzmanlık alanlarımız aşağıda belirtilmiştir. Tüm hizmetlerimizi görüntülemek için Çalışma Alanları sayfamızı ziyaret edebilir ya da herhangi bir iletişim yolunu kullanarak bize ulaşabilirsiniz.