Hukuki Makaleler

Hukuki makale, hukuki bir konuda görüş, düşünce, araştırma, yargı kararları veya yasal düzenlemeler gibi hususları ele alarak konuyu açıklamaya çalışan yazılı çalışmadır. Hukuki makaleler, hukuki bir konuda mevcut durumu, yargı kararlarını veya yasal düzenlemeleri analiz edebilir veya bunlardan bağımsız yeni bir yaklaşım sunabilir.

Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvuru Anayasa Mahkemesi’ne bireysel başvuru hakkı, 12 Eylül 2010 tarihinde yapılan halk oylamasında kabul edilen 5982 Sayılı Kanun ile tanınmıştır. Anaysa Mahkemesi’ne bireysel başvuru, temel hak ve özgürlükleri kamu gücü tarafından ihlal edilmiş kişilere Anayasa Mahkemesi’ne doğrudan başvuru hakkı veren bir çözüm yoludur. Tüm yasal yolları tüketmesine rağmen temel hak ve özgürlüklerine...

AYM Bireysel Başvuru Süresi Ne Kadardır? Anayasa Mahkemesine bireysel başvuru, Türkiye’de vatandaşların anayasal haklarını korumak için başvurabileceği bir yoldur. Bireysel başvuru, vatandaşların anayasal haklarının ihlal edildiği durumlarda Anayasa Mahkemesi’ne başvurarak haklarını savunmalarını sağlar. Anayasa Mahkemesine bireysel başvuru süresi, son olağan kanun yolunun tüketilmesinden itibaren 30 gündür. Tüm olağan yargısal yollar tüketildikten sonra 30 gün içinde...

Yoksulluk Nafakası Nedir? Evlilik birliğinin boşanma davası ile sona ermesinin bazı sonuçları vardır. Bunlardan biri de yoksulluk nafakasıdır. Yoksulluk nafakasında boşanma halinde daha çok kusurlu olan tarafın yoksulluğa düşecek diğer tarafa mali gücü oranında yardım etmesi öngörülmektedir. Yoksulluk nafakasının ödenmesi için bazı şartlar bulunduğu gibi bazı durumlarda yoksulluk nafakası iptal edilebilir. 4721 Sayılı Türk Medeni...

Evlilik Sözleşmesi Nedir? Evlilik sözleşmesi, son yıllarda evlenmeye hazırlanan çiftlerin sıklıkla gündeme getirdiği bir konudur. Hukuki anlamda mal rejimi sözleşmesi olarak da bilinen evlilik sözleşmesi, 2002 yılında yapılan düzenlemeyle Türk hukuk sistemindeki yerini almıştır ve yürürlükteki geçerliliğini halen korumaktadır. Bu tür sözleşmeler, eşlerin evlenmeden önce veya evlilik birliği devam ederken Türk Medeni Kanunu’ndaki emredici hükümlere uygun...

Mobbing Türleri Nelerdir? İş yerinde psikolojik baskıya maruz kalmak, son yıllarda giderek artan bir sorun haline gelmiştir. Mobbing ya da bezdiri olarak adlandırılan bu tür davranışlar, çalışanların iş performansını düşürerek, çalışma ortamını olumsuz yönde etkilemektedir. Mobbing, farklı türleri ve çeşitli belirtileri ile birlikte ele alınması gereken bir konudur. Mobbing, çalışanların fiziksel, psikolojik veya sosyal açıdan...

Mobbing Yönünden İşverenin Koruma, Gözetme Ve Eşit Davranma Borcu İşyerinde psikolojik taciz olarak da bilinen mobbing, işyerinde çalışanlara, diğer çalışanlar veya işverenler tarafından sistematik biçimde uygulanan, tekrarlanan her türlü kötü muamele, tehdit, şiddet, aşağılama gibi davranışlar olarak ifade edilmiştir. Psikolojik tacizin en bariz örnekleri, kendini göstermeyi engellemek, sözünü kesmek, yüksek sesle azarlamak, sürekli eleştiri, çalışan...

Mobbing (İşyerinde Psikolojik Taciz) Nedir? İşyerinde mobbing (işyerinde psikolojik taciz) psikolojik şiddet, baskı, taciz, kuşatma, rahatsız etme veya sıkıntı verme anlamlarına gelmektedir. İsim babası Heinz Leymann tarafından “bir kişi ya da bir grup tarafından başka bir kişiye yöneltilen tekrar eden mobbing (işyerinde psikolojik taciz) eylemleriyle kişiyi savunmasız ve çaresiz bir duruma getiren sistematik, düşmanca ve...

Mal Rejimi Nedir? Eşler arasındaki mal rejimleri, 1 ocak 2002 tarihinde yürürlüğe giren 4721 Sayılı Türk Medeni Kanununda 202 ve 281 maddeleri arasında düzenlenmiştir. Mal rejimi kavramı, evlilik birliğinin kurulması esnasında veya evlilik birliğinin devamı sürecince, eşlerin, sahip oldukları mal varlıklarının yönetimine, tasarrufuna ve tasfiyesine ilişkin kurallar bütününü ifade eder. Düzenlemelere göre eşler arasındaki mal...

Mal Paylaşımı Nedir? Nasıl Yapılır? Boşanma sonucu ortak malların nasıl paylaşılacağı velayet kadar sorun arz eden bir konudur. Boşanma sonrası malların paylaştırılmasında, evlilik süresince elde edilen malvarlıklarının kaynağına, evliliğin başlangıç tarihine ve eşlerin arasında mal tasfiyesine ilişkin bir anlaşma olup olmadığına bakılır. Eşler ayrı bir evlilik sözleşmesi düzenlemedikleri halde yasal mal paylaşımı rejimine tabidirler. 1...

Tehdit Suçu Nedir? Tehdit suçu, bir kişinin başka bir kişiye ya da bir gruba zarar vermeyi veya haksız bir yarar sağlamayı amaçlayarak sözlü ya da yazılı olarak açık veya örtülü bir şekilde belirttiği söz, davranış ya da işlemlerdir. Bu tür davranışlar, bir kişinin kendisini ya da yakınlarını ciddi bir zarara uğratacağı, malını ya da itibarını...